.

سفارش پروژه

نام و نام خانوادگی *
لطفا نام و نام خانوادگی صحیح خود را وارد کنید

ایمیل (پست الکترونیک) *
لطفا ایمیل معتبر وارد نمایید.

فایل‌های پروژه شما به این ایمیل ارسال خواهد شد

تلفن همراه *
تلفن همراه خود را جهت ارتباط سریعتر وارد نمایید.

پس از اتمام بررسی پروژه تیم تراپروژه از طریق این شماره نظر خود را به اطلاع شما میرساند.

تلگرام

پس از اتمام بررسی پروژه تیم تراپروژه از این طریق نیز نظر خود را به اطلاع شما میرساند. مثلا @Hamipaper2

رشته و فیلد مرتبط *
ورودی نامعتبر

گرایش

مشخصات پروژه *
ورودی نامعتبر

تعداد صفحات مورد نیاز
ورودی نامعتبر

برای پروژه های تحقیقاتی و یا مواردی که تعداد صفحات حائز اهمیت است

لطفا از یکی از دو فیلد زیر نرم افزار مورد نظر را انتخاب نمایید!

نرم‌افزار برنامه نویسی یا شبیه‌سازی
ورودی نامعتبر

نرم‌افزار برنامه نویسی یا شبیه‌سازی

نام نرم افزار ها را با خط تیره از هم جدا کنيد ، اگر نیاز به نرم افزار نیست - بگذارید

موضوع پروژه *
ورودی نامعتبر

شرح کامل پروژه *
توضیحات تکمیلی خود را وارد نمایید.

لطفا در این قسمت به صورت مختصر توضیحاتی در مورد پروژه یاداشت کنید

مهلت انجام پروژه
ورودی نامعتبر

برای مثال 3 هفته - دقت فرمایید که موعد تحویل کمتر قیمت پروژه را افزایش خواهد داد!

تخمین اولیه قیمت *

کیفیت و مجری پروژه براساس قیمت پیشنهادی شما تعیین خواهند شد. لذا برای دریافت بهترین کیفیت پروژه حداکثر بودجه خود را پیشنهاد دهید. در صورتی که در مورد هزینه دید درستی ندارید، هزینه را توافقی اعلام فرمائید.

آپلود فایل های مربوطه
ورودی نامعتبر

در فایل ضمیمه شده نباید هیچ مشخصاتی (ایمیل، شماره تماس، نام و نام خانوادگی و ...) از شما وجود داشته باشد. در صورت وجود مشخصات شما پروژه بررسی نخواهد شد. پسوند های مجاز: .jpg, .jpeg, .png., .pdf, .rar, .zip, .doc, .docx, .xlsx, .pptx, .ppt, .xls, .png

کد کنترلی *

کد کنترلی را صحیح وارد نمایید.

مقررات سایت را خوانده و قبول دارم

ثبت و ارسال برای مدیر سایت

plg_search_sppagebuilder
جستجو -مجموعه ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
مطالب